สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ประวัติการกรอกย้อนหลัง

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทย แบ่งตามการการจำหน่ายสินค้าของ Racingboy

1. ภาคเหนือ /

10 จังหวัด 

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/

20 จังหวัด 

3.ภาคกลาง มี 21 จังหวัด 

4. ภาคตะวันออก /

9 จังหวัด 

6. ภาคใต้ /

16 จังหวัด 

    (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)     
1.จังหวัดเชียงราย  1.จังหวัดกาฬสินธุ์  1.จังหวัดกำแพงเพชร  1.จังหวัดจันทบุรี  1.จังหวัดกระบี่ 
2.จังหวัดเชียงใหม่  2.จังหวัดขอนแก่น  2.จังหวัดชัยนาท  2.จังหวัดฉะเชิงเทรา  2.จังหวัดชุมพร 
3.จังหวัดน่าน  3.จังหวัดชัยภูมิ  3.จังหวัดนครนายก  3.จังหวัดชลบุรี  3.จังหวัดตรัง 
4.จังหวัดพะเยา  4.จังหวัดนครพนม  4.จังหวัดนครปฐม  4.จังหวัดตราด  4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
5.จังหวัดแพร่  5.จังหวัดนครราชสีมา  5.จังหวัดนครสวรรค์  5.จังหวัดปราจีนบุรี  5.จังหวัดนราธิวาส 
6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  6.จังหวัดบึงกาฬ  6.จังหวัดนนทบุรี  6.จังหวัดระยอง  6.จังหวัดปัตตานี 
7.จังหวัดลำปาง  7.จังหวัดบุรีรัมย์  7.จังหวัดปทุมธานี  7.จังหวัดสระแก้ว  7.จังหวัดพังงา 
8.จังหวัดลำพูน  8.จังหวัดมหาสารคาม  8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  8.จังหวัดราชบุรี  8.จังหวัดพัทลุง 
9.จังหวัดอุตรดิตถ์  9.จังหวัดมุกดาหาร  9.จังหวัดพิจิตร  9.จังหวัดกาญจนบุรี  9.จังหวัดภูเก็ต 
10.จังหวัดตาก  10.จังหวัดยโสธร  10.จังหวัดพิษณุโลก  10.จังหวัดระนอง 
11.จังหวัดร้อยเอ็ด  11.จังหวัดเพชรบูรณ์  11.จังหวัดสตูล 
  12.จังหวัดเลย  12.จังหวัดลพบุรี    12.จังหวัดสงขลา 
  13.จังหวัดสกลนคร  13.จังหวัดสมุทรปราการ    13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  14.จังหวัดสุรินทร์  14.จังหวัดสมุทรสงคราม    14.จังหวัดยะลา 
  15.จังหวัดศรีสะเกษ  15.จังหวัดสมุทรสาคร    15.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  16.จังหวัดหนองคาย  16.จังหวัดสิงห์บุรี    16.จังหวัดเพชรบุรี 
  17.จังหวัดหนองบัวลำภู  17.จังหวัดสุโขทัย   
  18.จังหวัดอุดรธานี  18.จังหวัดสุพรรณบุรี     
  19.จังหวัดอุบลราชธานี  19.จังหวัดสระบุรี     
  20.จังหวัดอำนาจเจริญ  20.จังหวัดอ่างทอง     
    21.จังหวัดอุทัยธานี     

ข้อมูลการติดต่อ Sale ของแต่ละภาค

ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
คุณธีรวีร์ ธีรโชติพงษ์ เบอร์โทร 089-4663774

คุณประสิทธิ์  หอมนาน

เบอร์โทร 089-4663775

คุณชญาภา เครือจันทร์งาม

เบอร์โทร 081-7132433

คุณยุทธวัตน์  แซ่ย่าง

เบอร์โทร 089-4663776

คุณชาลี  ชุมแก้ว เบอร์โทร 081-6781689

พิชช์ญาสินี  จิระวงศ์

เบอร์โทร 081-4552443

 
   
view